ไทย|English

คณิตศาสตร์สัมพันธ์

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ (Math Game)

จะจัดในวันที่ 24-27 กรกฏาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 น. 

ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ อาคาร 40 ปี มจพ. และสนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา  ตารางการแข่งขันดังเอกสารแนบ

โดยในวันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 16.00-19.00 ณ สนามฟุตบอล จะเป็นพิธีเปิดและพิธีปิด พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัล โดย ผศ.ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์