ไทย|English

ประกาศรับสมัครทุนโครงการปกติ ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาวิชาการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการปกติ ประเภทขาดแคลน

ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับจัดสรรจำนวนทุนทั้งหมด 19 ทุน 

ส่งใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมานี้