ไทย|English

ประกาศรับสมัครทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาดังกล่าว จะได้รับจำนวนทุนการศึกษาละ 3,000 บาท

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับจัดสรรจำนวนทุนทั้งหมด 10 ทุน

ส่งใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมานี้