ไทย|English

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนคณะ ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566

ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาดังกล่าว จะได้รับจำนวนทุนการศึกษาละ 5,000 บาท

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับจัดสรรจำนวนทุนทั้งหมด 20 ทุน

ส่งใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมานี้