ไทย|English

Open House 2024

Open House 2024 งานเปิดบ้าน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) และคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
ในวันที่ 12-13 มกราคม 2024 ใต้ตึกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์