ไทย|English

ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566

ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน และศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2566