ไทย|English

ทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ 2567

ขอเชิญร่วมทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-13.00 น.  ณ ห้อง 78-1006 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.