ไทย|English

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567"

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567"

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 1006 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.