ไทย|English

แผนการสอน (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 1/2566

  รายวิชาบริการ

  #
  รหัสวิชา
  รายวิชา
  ดาวน์โหลด
 1.  
 2. 040203100
  General Mathematics
 3.  
 4. 040203101
  Mathematics I
 5.  
 6. 040203111
  Engineering Mathematics I
 7.  
 8. 040203112
  Engineering Mathematics II
 9.  
 10. 040203211
  Engineering Mathematics III
  6. 040203202
  Matrices and Vectors Analysis
  แผนการสอน
  7. 040213203
  Ordinary Differential Equations (EP)
  แผนการสอน(EP)
  8. 040283101
  Mathematics I (EP)
  แผนการสอน(EP)
  9. 040203124
  Mathematics for Agro-Industry
  แผนการสอน
  EP = English Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)